Sản phẩm Xưởng nhận gia công:

Quần áo dệt thoi

Quần áo dệt kim

 • Quần áo lông cừu
 • Hoodie – Sweatshirt
 • Joggers, Leggings
 • Sport, Swim wear
 • T-shirt, Polo shirt
 • Đồ tập golf, tennis,  gym, yoga, fitness
Dệt may khác

 • Đồng phục học sinh
 • Đồng phục công ty
 • Đồng phục ngân hàng
 • Đồng phục oto
 • Đồng phục quán, shop
 • Đồng phục Pg, event
 • Đồng phục hội nhóm theo yêu cầu

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ nhà máy:

Địa chỉ văn phòng:

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]